Uw procesinstallatie, onze expertise

Turnkey mogelijkheden: van engineering tot montage

HDN Werkgroep ontwikkeling opleiding Hygiënisch Fitter/lasser

Wennekes Welding & Support is benaderd door HDN om deel te nemen aan de werkgroep voor de ontwikkeling van de opleiding Hygiënisch Fitter/lasser. Het betreft een opleiding die HDN zelf ontwikkelt in verband met de grote vraag vanuit de markt naar deze gespecialiseerde functie. De specifieke vaardigheden voor deze functie worden nergens onderwezen en doet men vooral tijdens de praktijk op. Borging van kennis vinden wij belangrijk en daarom werken wij graag mee aan dit initiatief.


HDN is o.a. langs geweest bij Wennekes om foto's te maken van unieke gereedschappen die noodzakelijk zijn voor deze gespecialiseerde functie en er is een interview afgenomen met onze medewerker Dennis Dijkstra, een ervaren senior lasspecialist. Daarnaast heeft HDN samen met Wennekes informatie verzameld m.b.t. welke kennis studenten vaak missen wanneer zij van school komen en waar zij als lasser in de praktijk tegenaan lopen. Al deze informatie wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de opleiding en het lesstof.
De lesstof zal medio januari 2021 gereed zijn. Daarna gaan de opleidingen landelijk van start. Na afronding van de opleiding ontvangen studenten een certificaat als blijk van erkenning van hun nieuwverworven vakmanschap.

Wennekes staat uiteraard vooraan met het draaien van de pilot.

#onlosmakelijkverbinden